Fianna Guild

    Web sput?n, novinky v provozu.
    Autor: Gordraug
9.4.2010 11:42    
   Web sput?n, je mon editovat obsah. Dal zprovozn?n v?c budou fra. Z obsahu je zatm hotov ?st perky a Vendo?i, Element. magii je por?eba jet? zformtovat. U novinek se vm vdy odkaz zbarv do ?ervena, pokud se objevila nov novinka a vy jste ji jet? nevid?li.