Fianna Guild
Elementrn magie


Zskn

V prvn ?ad? se poj?me podvat, jak cesta vede k zskn um?n tto magie. Na samm po?tku se musme vydat do dalek zem? Ilshenaru, kde se v?tina celho p?b?hu odehrv. Zde, v akademii kouzelnk?, ns bude dle provzet jeden z magistr? a zad nm postupn? t?i koly, po jejich spln?n budeme obda?eni moc tto magie.

1. ?st

P?i prvn nvt?v? akademie podme magistra o zapsn mezi jeho u?ednky a vyslechneme si prvn ?st kolu. d po ns abychom mu donesli nsledujc p?edm?ty:

ezlo blesku - Qest se zadv v Akademii kouzelnk? na Ilshenaru. Je na n?j pot?eba:

Tempest wand - pad z Lizard kinga na ilshenaru, kter je vedle bain, kde je Malachor (nesmte do n?j mltit, jinak se wandka rozpadne)
Mozek malachora - pad z Malachora, po zabit vech slimk?, na kter se rozpadne
Skull - oby?ejn lebka, kter pad ze Sea monster
Slza oceanu - pad ze Sea monster a Sea serpent?


-----------------------------------

2. ?st


Dra? ohe? - Qest se zadv v minotaur dungu u Kercherose. Je na n?j pot?eba:

10 Dra?ch slz - pad z ?ech krystalovch drak? (jsou treba v destu nebo na konci Despice/Cove)
10 Titanium ingot?
220 SA reg?

S?l zem?- Qest zadv Pelegrius v Gypsy Camp1 na Ilshenaru (uprost?ed mezi Shrine of Virtues a Gargoylm m?stem). Je na n?j pot?eba:

Had oko - Padne po zabit NPC v Hathoru (Safira)
Mytherilov krump?
Opl

Dech mrazu - Qest zadv Iolo ve Skryt rokli u Trinsicu. Je na n?j pot?eba:

Maska kodiaka - (Qest zadv Merril v osad? zlatokop? na Bojisti - Pot?eba donst 25 Kodia?ch k?, Titanium sewing kit a 5.000gp
Zabit Alexandriuse - Je to typek v goldu v Ice dungu (dole u paky na most)


-----------------------------------

3. ?st


Prko Harpie - pad z jedn p?ery na Ishenaru
20 Heawen log?

NABIT HOLE:

p?i kouzlen nejsou t?eba reagenty
h?l jde nabt maximln? na 100 pouit
na 20 nabit je t?eba - 30 kus? verite, 20 Black Perls, 5 obsidian, 20 garlic a 10 feathers


sepsal El Cid