Fianna Guild
Fianna Guild

Neutrální guilda na shardu Kelevar


Všichni členové pomáhají slabším a lidem v tísni. Nikomu nebude ubližováno, pokud bude Fianna na blízku. Společně jdeme dál zemí Kelevarskou. Již nikdy nebude křivdy, která zůstane nenapravena. Už nebude zlého skutku, který by unikl trestu.

Fianna znamená čest. Fianna znamená odvahu. Fianna znamená odhodlání a výdrž bojovat za správnou věc. Fianna je láska k bližnímu svému. Fianna je pomsta, vykonaná nad prolitou krví bezbranných lidí. Fianna je tebou vyrčený ortel. Fianna je výkřik hrůzy, který vyjde z hrdla lupiče či vraha, když tě spatří ve svých stopách.

Fianně Bůh žehná mečem i perem. Avšak ne každému je dáno stát se jedním z nás. Naše společenství má pevný řád:

Slovo ďáblovo z úst nevypustíš.
Bezbrannému lidu nikdy ublížit nesmíš.
Budeš ctít zákony země Kelevarské.
Chrabrost a odvaha v tvých žilách kolovat musí.
Čest svému cechu musíš dělati.

Naším heslem je: „Pravda v našich srdcích, síla v našich pažích, shoda v naší řeči." Řiď se těmito pravidly, řiď se našim heslem a můžeš být náš bratr. V případě, že se proviníš, z tvých bratrů se stanou tvoji kati.


Teď Fiannu znáš. Jsi-li čestný, nemáš se čeho obávati. Jsi-li chudý, můžeš se těšit na setkání s námi. My obdarujeme tebe penězi i ochranou. Jídlem i slovem vlídným. Jsi-li lupič a vrah, modli se k bohu, či ďáblu, abys zhynul dřív, než narazíš na jediný meč společenství Fianna. Protože pak nezemřeš naráz, ale budeš rozčtvrcen postupně od nohou a tvé pozůstatky budou hozeny krkavcům.